Är det för sent att börja med SEO?

SEO (sökmotoroptimering) är en strategi full av ständiga förändringar, tvetydigheter och missuppfattningar. Det gör det svårt för många företagare att förstå vad det är, och än svårare för dem att själva använda sig av det. Trots att SEO är en investering som ger väldigt bra avkastning (när det görs korrekt och under en längre tid) drar sig många för att använda sig av det. Ofta beror detta på egna farhågor, missuppfattningar eller tvivel kring om huruvida SEO faktiskt fungerar.

Nu är det 2015 och SEO har funnits som strategi i över 15 år. Om ditt företag finns på nätet men om du aldrig använt dig av en SEO-strategi finns risken att du ligger efter dina konkurrenter. Är det då för sent för dig att satsa på SEO? Är det någonsin för sent?

För sent” för vad?

Det är viktigt att först fastställa vad som menas med ”för sent”. I det här sammanhanget menar man att det är ”för sent” att få några värdefulla resultat av att satsa på SEO. Med andra ord anser man att det inte finns någon mening med att börja använda sig av SEO i nuvarande skede. Detta kan baseras på följande resonemang:

  • Omöjligt att komma ikapp konkurrenterna. Tanken bakom detta är att konkurrenterna redan har ägnat så mycket tid på SEO att det i princip inte längre går att komma ikapp. SEO ackumuleras över tid vilket betyder att ju mer tid man lägger på det, desto mer lönsamt blir det. Om en konkurrent har lagt över tio år på att optimera sin hemsida med olika nyckelord, och fortsätter att göra det, så blir det näst intill omöjligt för dig att jaga ikapp försprånget.
  • SEO är i förfall. Ur denna synvinkel uppfattas SEO som en utdöende strategi som redan sett sina bästa år. Detta eftersom Google hela tiden förbättrar sin sökalgoritm för att förhindra att systemet utnyttjas. Internetanvändare hittar dessutom hela tiden nya sätt att söka på och därför är det för många naturligt att tänka att avkastningen från SEO är lägre idag. Med detta i åtanke kan man förstå att det inte är helt ovanligt att SEO ses som en förbrukad strategi med mycket mindre lönsamhet idag än för 5-10 år sedan.
  • Negativ utveckling i företaget: Detta gäller särskilt vissa företag. Om ditt företag har haft en negativ tillväxt och stagnerat på nätet kanske du inte har resurserna för att investera i SEO (eller tillräckligt med resurser kvar för att åter igen få igång tillväxten).

Det är de här tre punkterna som Jayson DeMers går igenom i detalj för att bedöma om det någonsin är ”för sent” för att börja satsa på SEO.

  • Omöjligt att komma ikapp konkurrenterna

Vad krävs av ett företag för att komma ikapp en redan etablerad konkurrent i kampen om nyckelord? Låt oss säga att konkurrenten har ägnat det senaste decenniet till att optimera sin hemsida för branschspecifika nyckelord, till exempel ”Mäklare i Stockholm”, och liknande termer. I det här fallet kommer det vara väldigt svårt – nära på omöjligt – att få en bättre ranking i det organiska sökresultatet. Det är dock inte omöjligt om man bara lägger ned tillräckligt mycket tid och arbete på det. Google uppdaterar och förändrar ständigt sina sökalgoritmer vilket ger nykomlingar en chans att faktiskt slå ut de redan etablerade toppresultaten i sökfältet. Med det sagt är det dock inte säkert att en kamp om dessa topplatser faktiskt kommer vara värt tiden eller kostnaden.

Vad man istället kan göra är att överväga de alternativa nyckelorden, där konkurrenten inte är lika tungt investerad. Om konkurrenten nu har 10 år av SEO investerat i nyckelordet ”Mäklare i Stockholm”, då är det en väldigt bra idé att nischa sig mot andra nyckelord, som t.ex. ”Mäklare i Västra Stockholm” eller ”Mäklare i Vasastan”. Se om din konkurrent dyker upp i Googles lokala topp tre. Ingen kan låsa alla nyckelord i en hel bransch. Det kan som sagt vara näst intill omöjligt att slå konkurrenterna på deras egna villkor och därför är det alltid bra att nischa sig.

  • SEO på förfall

Enligt DeMers handlar denna punkt mycket om personliga åsikter. Han menar dock att det finns mycket som tyder på att SEO inte kommer att försvinna inom en snar framtid. Googles kunskapsgraf, vilken ger direkta svar på vanliga frågor, har sina begränsningar. Digitala personliga assistenter erbjuder nya sökmetoder, men det går att optimera för dessa precis som för traditionella sökmotorer. Sociala medier och stora plattformar för e-handel tar upp en hel del söktrafik, men de använder sina egna sökmotorer och håller därmed i nyckeln till nischade former av SEO.

DeMers poäng är att SEO förvisso kommer fortsätta att förändras, precis som tidigare, men det betyder inte att SEO kommer att dö. Vad man måste göra är att anpassa sig och byta strategier och taktik. Många av 2000-talets strategier kommer aldrig att bli relevanta igen men det finns alltid en chans att dra nytta av någon form av SEO.

  • Negativ utveckling i företaget

Ifall detta är en faktor eller ej är något du måste avgöra själv. Det tar flera månader att utveckla en SEO-strategi av hög kvalitet. Dessutom krävs mycket tid och/eller pengar för att få hela kampanjen i rullning. Om det ser ut som att ditt företag inte kommer att kunna hålla sig över ytan inom den närmsta tiden finns det troligtvis inte tillräckligt med tid för att sätta upp infrastrukturen.

Om du endast behöver förhålla dig till en begränsad budget finns däremot några alternativ. Det är fortfarande möjligt att börja med en liten investering som du sedan kan skala upp. Du kan också utföra arbetet på egen hand för att spara pengar. Var dock försiktig så att du inte gör något som resulterar i att din sida straffas.

Sammanfattningsvis

Det är alltså inte för sent för majoriteten av företag i de flesta situationer att börja investera i SEO. Såvida inte ditt företag håller på att gå under och du saknar både tid och pengar för att investera i en SEO-strategi är det alltid möjligt att dra nytta av SEO för att öka både din trafik och din omsättning. Är din konkurrent tungt investerad i vissa nyckelord som även är relevanta för dig, hitta då en ny vinkel och etablera dig inom den. Om Google ändrar sin sökalgoritm, anpassa dig snabbt. Det finns alltså ingen anledning att tro att SEO har sett sina bästa dagar, eller att det är omöjligt för dig att ranka högt i sökresultaten. Allt som krävs är lite flexibilitet för att få det att fungera.

Källa: DeMers, J. (2015) Is it too late for your business to start an SEO campaign? Forbes [Online] 24th November.
Läs artikeln på engelska här.